Een relatietherapeut is ook een sekstherapeut wanneer fysieke intimiteit en/of seks een probleem vormt in jullie relatie. Aanraking en seksualiteit worden meestal als nauw verbonden met elkaar én de relatie ervaren. En tegelijkertijd kan in de relatie een patroon zijn ontstaan waarbij een of beide facetten als onvoldoende bevredigend wordt ervaren, of geen rol van betekenis meer speelt. Er is geen of te weinig (door één of beide partners ervaren) aanraking of seks, of op 'verkeerde' momenten. Of de ervaring van seks als verbindend, spannend en spelen is naar de achtergrond verdwenen.

Ook kunnen de verwachtingen of omstandigheden leiden tot onprettige gevoelens rondom aanraking en seks. Partners kunnen seks ervaren als geïsoleerd van de ander of als troostseks, als 'moetje' in plaats van ontspannen en aandachtig, communicatief en behoeften delend.

Het komt voor dat stellen vanaf de start van de relatie op een bepaald spoor zijn gekomen met betrekking tot intimiteit. Of er wordt na enige tijd niet of nauwelijks meer gesproken over welke verlangens er spelen, of de gesprekken monden uit in (nog) meer frustratie, onbegrip of teleurstelling en terugtrekken.

Tijdens de sessies kunnen deze thema's uiteraard aan de orde komen: voor sommige stellen is een verschil in verlangen naar intimiteit en/of seks een thema dat tot behoorlijke frictie, verwarring, verdriet en eenzaamheid kan leiden.

Wanneer in de relatie de behoefte aan fysiek contact op een lager of ander pitje staat dan een van de partners wenst, en er geen fysiek probleem aan ten grondslag ligt, houdt dit meestal een direct verband met andere aspecten die in de relatie niet prettig lopen. Ook hier zullen de 'dansen' hun intrede hebben gedaan.

Een relatie is bij voorkeur gestoeld op gehechtheid, zorg voor en om elkaar en fysieke intimiteit/seksualiteit. Een veilige, ontspannen seksuele relatie draagt bij aan een versteviging van de relatie en een veilige relatie bevordert een bevredigende seksuele relatie, terwijl seksuele problemen vaak leiden tot conflicten en emotionele verwijdering tussen de partners (die zich uiten in de 'dansen'.)

In de sessies kan het onderwerp seks en/of fysieke intimiteit een onderdeel uitmaken van het helingsproces dat door de therapie in gang wordt gezet. Het thema seks kan bij jou of jullie misschien een gevoelige snaar raken, oude ervaringen oproepen of een gevoel van schaamte met zich mee brengen. Uiteraard wordt hiermee, net als alle andere aspecten die aan de orde zullen komen, zorgvuldig en vanuit jullie patronen en behoeften omgegaan.