De Houd me Vast Training vindt plaats in Utrecht en is een educatief programma dat dient ter ondersteuning van het boek Houd me Vast van Sue Johnson, de grondlegger van EFT. De training is voor ieder stel dat wil investeren in hun relatie. Het is heel belangrijk om te weten dat jullie de gesprekken over jullie relatie altijd met z’n tweeën voeren en niet met de andere stellen erbij. De training is geen vorm van groepstherapie.

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten op de bekend gemaakte locatie. De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur per keer. Het programma wordt deels in de groep (meestal vier tot zeven stellen) en deels niet in de groep aangeboden. In het gezamenlijke gedeelte wordt er o.a. uitleg gegeven over de cursus en bekijken jullie inspirerend filmmateriaal.

Wanneer jullie je band willen verdiepen of verstevigen is deze cursus echt iets voor jullie. Wanneer jullie relatie in een acute crisis verkeert, is het geschikter om hierover eerst in gesprek te gaan. Na een aantal gesprekken wordt dan inzichtelijk  wat er speelt, waardoor jullie meer rendement uit de cursus te kunnen halen.

Het programma van de training volgt het boek en leert koppels om duurzame verandering in te zetten in de eigen relatie. Aan de hand van het boek en een speciaal werkboek, filmfragmenten van therapeutische gesprekken met echte stellen, gesprekken hierover en een uitnodigende opbouw wordt in tweetallen geoefend met blokkades en uitdagingen.

Het programma gaat uit van eigen ervaringen in de relatie. Het gaat hierbij niet om een vaardigheidstraining, adviezen of oplossingen. De verandering zal voortkomen door persoonlijke inzichten in de gehechtheidstheorie over (de eigen) intieme relaties en persoonlijke groei, als 'partner van' maar ook op individueel niveau. De basis van de training wordt gevormd door een veilige en niet (be)oordelende sfeer.

Onder begeleiding van ons gaan jullie dus actief aan de slag met o.a. tekst, filmmateriaal, gespreksoefeningen en opdrachten voor thuis. De cursus kent een vaste structuur die als zeer prettig wordt ervaren door de deelnemers.

Onderwerpen die deel uitmaken van de training zijn:

•             liefde en hechting

•             emoties

•             terugkerende patronen

•             ruzies stoppen

•             verbindende gesprekken

•             vergeving van pijnplekken

•             liefde en seks

•             veiligheid in je relatie

•             onderling vertrouwen

 

De Houd me Vast training kost € 500,-  per stel.

Let wel: verschillende zorgverzekeraars vergoeden inmiddels dit Houd me Vast-programma. Wij willen jullie dan ook adviseren contact op te nemen met jullie zorgverzekering en nagaan of dit programma wellicht vergoed wordt.

Wanneer jullie als stel de training bij ons willen volgen, maar het jullie op dit moment ontbreekt aan voldoende financiële middelen om dit te doen?

Stichting EFT Nederland vergoedt jaarlijks voor 10 stellen een complete Houd me Vast Training. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten we van te voren een aanvraag indienen bij Stichting EFT Nederland. Omdat daar tijd overheen gaat is het belangrijk om dit tijdig bij ons aan te kaarten.