Emotionally Focused Therapy wordt steeds meer gezien als de methode voor relatietherapie. En dat is niet zonder reden: EFT heeft de beste resultaten van alle relatietherapieën die momenteel beschikbaar zijn. Het is met onderzoek aangetoond dat deze vorm van therapie 70 tot 75% van de koppels van kritieke toestand naar herstel helpt. Nog eens 15% van de koppels merkt op zijn minst een verbetering op in de relatie.* Deze positieve effecten houden zelfs jaren laten nog aan. Dit resultaat is ongekend, en is mogelijk omdat je met EFT naar de kern gaat.

Maar wat is  EFT eigenlijk?

Hier zijn vier kernpunten van deze vorm van therapie:

1. Een aanpak waarbij je samen werkt met de therapeut, en waarbij jouw ervaring, gevoelens en emoties leidend zijn

Een EFT-therapeut zal je niet vertellen wat je moet doen of vage filosofische waarheden vertellen. In plaats daarvan zal een EFT-therapeut met je samenwerken om je te begeleiden bij het naar boven brengen en helder krijgen van emoties, gedachten en behoeften. EFT-therapeuten hebben diepgaande kennis over hoe hechting en emoties werken en creëren positieve verandering door te helpen ontdekken wat er zowel binnen in jou gebeurt, als wat er tussen jou en je partner gebeurt.

Een EFT-therapeut geeft prioriteit aan het bouwen van een vertrouwensband met zowel jou als je partner, zodat jullie je allebei gehoord en gezien voelen, en zal zich ervan weerhouden partijdig te zijn. Meer dan alles, is de ruimte tussen jou en de therapeut een veilige haven, een ruimte van wederzijds respect en menselijkheid.

2. Een EFT-therapeut heeft een duidelijk overzicht waar heen te willen gaan in therapie

EFT is een wetenschappelijk gevalideerde methode die wordt ondersteund door meer dan 30 jaar aan onderzoek. Het begon met een team van onderzoekers die talloze video's bestudeerden van gesprekken tussen koppels, deze codeerden en exact noteerden wat écht zorgt voor positieve verandering in relaties. Deze bevindingen werden vervolgens omgezet tot een methode en gevalideerd door meer onderzoek, in allerlei verschillende culturen, situaties en soorten relaties.

Hoewel elke situatie en elke relatie anders is, delen we als mensen dezelfde fundamentele behoeften - waaronder de behoefte om je ergens thuis te voelen en de behoefte om je verbonden te voelen. Vanuit die wetenschap, en vanuit de diepe kennis van hoe hechting werkt, zal de therapeut je helpen een weg terug te vinden naar de verbinding.

3. Emoties hebben een logische oorsprong en vormen de sleutel tot verandering

Misschien voel je soms zo veel, dat het weleens lijkt alsof je in je emoties zal verdrinken. Of misschien vind je het vaak juist moeilijk om te weten wat je precies voelt. Hoe dan ook: niet alleen je emoties komen ergens vandaan, maar ook de manier waarop je omgaat met je emoties heeft een logische oorsprong. We hebben door onze jeugd, relaties en talloze andere ontmoetingen geleerd hoe we met onze emoties moeten omgaan. We hebben geleerd dat we met onze behoeften wel of niet bij andere mensen terecht kunnen, en passen ons vaak onbewust aan die verwachting aan.

​Als er vroeger bij jou thuis weinig ruimte was voor jouw behoeftes of gevoelens, dan kun je op den duur gaan leren dat je dingen in je eentje moet oplossen. Het kan dan op latere leeftijd bijvoorbeeld moeilijk zijn om kwetsbaarheid te tonen of hulp te vragen. Soms hebben we geleerd dat het veiliger is om boos te worden dan om kwetsbaar te zijn, of misschien hebben we geleerd dat we te veel ruimte innemen als we ons verdriet tonen.

Als we steeds vaker op eenzelfde manier reageren, verliezen we flexibiliteit en kan dit disfunctioneel worden. Onze manier van reageren draagt dan niet langer bij aan ons welzijn. Misschien zetten we bijvoorbeeld altijd automatisch muren op als we kritiek horen. Of misschien worden we telkens erg angstig als onze partner zich even terugtrekt.

Het creëren van de ruimte om onze emoties te verkennen, gehoord en begrepen te worden, legt vaak een diepere betekenis en behoefte bloot. Boosheid over de afwezigheid van je partner kan een diep gevoel van eenzaamheid en verdriet onthullen. Als iemand muren om zichzelf heen bouwt, hoeft dit niet te betekenen dat het iemand niets kan schelen, maar misschien wordt alles soms gewoon even te veel. Wat 'boven water' gebeurt, wordt 'onder water' anders ervaren. Dit ziet er schematisch zo uit:

Je relatie verbeteren in tien stappen - Ga direct aan de slag

Het is veel makkelijker om verbinding te maken met de diepere emoties van iemand, dan met zijn of haar reactieve woede, muren, of kritiek. Vaak merken mensen dat wanneer hun partner begint te delen vanuit deze kwetsbare plek, er een nieuw gevoel van begrip en verbinding ontstaat. Dit schept een kans om een ​​diepere verbinding te ervaren, wat veel krachtiger is dan alleen proberen te praten over oplossingen. We herstructureren letterlijk de hersenen.

4. Negatieve patronen herkennen en ontmantelen

Na verloop van tijd kan een koppel automatisch op elkaar gaan reageren. Deze manieren van reageren op elkaar, versterken elkaar.

Iemand die bijvoorbeeld muren om zich heen bouwt bij het horen van kritiek, zorgt er soms onbedoeld voor dat de ander nóg meer tot hem/haar door wilt dringen. Dit kan er dan weer voor zorgen dat deze partner méér gaat trekken of nóg meer kritiek uit, waardoor de andere partner nóg meer afstand neemt. Het is een vicieuze cirkel:

Je relatie verbeteren in tien stappen - Ga direct aan de slag

Wanneer mensen vast komen te zitten in negatieve patronen, merken ze vaak dat ze steeds weer dezelfde conflicten hebben, steeds meer frustratie voelen en steeds meer de verbinding kwijt raken. Inzicht krijgen in de specifieke dynamiek tussen jullie, is cruciaal om verandering te creëren. Samen zullen we aan dat inzicht werken, om vanaf daar een nieuwe positieve dynamiek te creëren. Eén die jullie beiden in jullie kracht zet en omhoog stuwt.

*Wetenschappelijk is aangetoond dat 70-75% van koppels bewegen van kritieke toestand naar herstel, en dat rond de 90% significante verbetering laat zien (dit is het beste resultaat van elke relatietherapie) en bewijs toont aan dat deze positieve resultaten in stand gehouden worden over de jaren heen.

Klik op onderstaande button voor meer informatie:

Stichting EFT Nederland

Bronnen:
-Johnson, Susan M.; Greenberg, Leslie S. (July 1985b). “Emotionally focused couples therapy: an outcome study”. Journal of Marital and Family Therapy.
-Johnson, Susan M.; Wittenborn, Andrea K. (June 2012) “New research findings on emotionally focused therapy: introduction to special section”. Journal of Marital and Family Therapy.